Andre lande, pengesedler, 1910 Har 1000 Reichsmark, jeg vil gerne sælge

Andet land, sedler, 1910

Har 1000 Reichsmark som jeg gerne vil sælge

Geografi: Andet land

Årstal: 1910

Type: Sedler